Fysik, 2022

Fysik, 2022

  • Svar 114 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 1652 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö114 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 53 sekunder)
Verksamhetskultur 111 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 8 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 109 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 28 sekunder)
Kompetens 108 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 27 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
34
429
514
60
70
80
91
102
1138
1226