Svenska , 2022

Svenska , 2022

  • Svar 81 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 1652 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö81 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 52 sekunder)
Verksamhetskultur 80 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 79 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 45 sekunder)
Kompetens 76 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 21 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
31
420
58
60
70
80
91
100
1116
1235