Livsåskådningskunskap, 2018

Livsåskådningskunskap, 2018

  • Svar 112 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö109 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 55 sekunder)
Verksamhetskultur 108 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 25 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 108 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 58 sekunder)
Kompetens 105 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
222
348
414
55
60
70
84
98
106
111
120