Musik, 2013

Musik, 2013

  • Svar 65 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Allmän utbildning 5540 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)3 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 39 sekunder)
Digital verksamhetskultur60 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 42 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)4 st.(Genomsnittlig svarstid 21 minuter 45 sekunder)
Utrustning och programvaror58 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 7 sekunder)
IKT-kunnande54 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 12 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
22
34
42
56
60
70
83
914
1018
116
127