Informationsteknik, 2019

Informationsteknik, 2019

  • Svar 149 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö149 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 149 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 24 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 145 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 11 sekunder)
Kompetens 147 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 43 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
210
314
429
511
60
70
82
94
1013
1149
1211