Historia, 2021

Historia, 2021

  • Svar 136 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö136 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 56 sekunder)
Verksamhetskultur 134 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 21 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 130 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 48 sekunder)
Kompetens 131 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 12 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
15
23
317
419
52
60
70
84
94
109
1173
120