Filosofi, 2017

Filosofi, 2017

  • Svar 60 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö60 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 59 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 19 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 59 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 50 sekunder)
Kompetens 58 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 1 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
26
315
43
53
60
70
83
92
1010
1114
124