Hälsokunskap, 2022

Hälsokunskap, 2022

  • Svar 59 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Allmän utbildning 1504 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö59 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 54 sekunder)
Verksamhetskultur 59 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 58 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 3 sekunder)
Kompetens 58 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 20 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
32
418
52
60
70
80
90
103
1119
1215