Samhällslära, 2017

Samhällslära, 2017

  • Svar 313 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö313 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 312 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 9 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 307 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 5 sekunder)
Kompetens 306 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 32 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
118
246
3107
424
512
60
70
818
94
1030
1147
127