Modersmål, 2018

Modersmål, 2018

  • Svar 440 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö433 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 428 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 29 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 426 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 2 sekunder)
Kompetens 428 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
128
271
3165
447
523
60
70
825
940
1030
119
122