Gymnastik, 2021

Gymnastik, 2021

  • Svar 135 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö135 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 132 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 46 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 131 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 13 sekunder)
Kompetens 126 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
26
318
418
51
60
70
86
96
105
1169
120