Engelska, 2022

Engelska, 2022

  • Svar 113 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 1652 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö113 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 51 sekunder)
Verksamhetskultur 113 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 15 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 111 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 38 sekunder)
Kompetens 110 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 14 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
32
434
512
60
70
80
91
100
1127
1237