Matematik, 2021

Matematik, 2021

  • Svar 325 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 3882 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö325 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 320 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 41 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 312 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 11 sekunder)
Kompetens 307 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 53 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
119
224
338
446
51
60
70
87
99
1023
11158
120