Finska som andraspråk, 2013

Finska som andraspråk, 2013

  • Svar 90 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6031 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)2 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 14 sekunder)
Digital verksamhetskultur89 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 5 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)2 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 2 sekunder)
Utrustning och programvaror86 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 35 sekunder)
IKT-kunnande87 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 41 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
11
21
32
46
57
60
70
84
910
1023
1128
128