Fysik, 2018

Fysik, 2018

  • Svar 563 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö552 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 548 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 540 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 39 sekunder)
Kompetens 541 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 57 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
124
2110
3199
449
528
63
70
843
954
1034
1118
121