Religion, 2021

Religion, 2021

  • Svar 96 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö96 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 95 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 90 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 19 sekunder)
Kompetens 90 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
28
315
415
50
60
70
82
92
106
1145
120