Samhällslära, 2013

Samhällslära, 2013

  • Svar 159 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6031 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)9 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 42 sekunder)
Digital verksamhetskultur149 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 49 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)9 st.(Genomsnittlig svarstid 14 minuter 32 sekunder)
Utrustning och programvaror146 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 50 sekunder)
IKT-kunnande142 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 22 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
15
24
310
421
520
60
70
815
929
1020
1121
1214