Livsåskådningskunskap, 2013

Livsåskådningskunskap, 2013

  • Svar 69 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Allmän utbildning 5540 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)6 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 37 sekunder)
Digital verksamhetskultur62 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 9 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)6 st.(Genomsnittlig svarstid 12 minuter 20 sekunder)
Utrustning och programvaror58 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 49 sekunder)
IKT-kunnande58 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 3 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
13
23
34
410
58
60
70
85
96
1011
1116
123