Biologi, 2018

Biologi, 2018

  • Svar 285 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö281 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 279 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 44 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 275 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 43 sekunder)
Kompetens 271 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 9 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
115
246
3106
432
510
60
70
819
929
1017
119
122