Modersmål, 2021

Modersmål, 2021

  • Svar 205 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö205 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 200 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 32 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 195 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 42 sekunder)
Kompetens 191 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 38 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
211
317
427
50
60
70
86
94
1013
11116
120