Gymnastik, 2013

Gymnastik, 2013

  • Svar 152 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6031 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)8 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 3 sekunder)
Digital verksamhetskultur143 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 44 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)8 st.(Genomsnittlig svarstid 17 minuter 22 sekunder)
Utrustning och programvaror139 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 17 sekunder)
IKT-kunnande135 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 41 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
22
39
415
520
60
70
810
927
1025
1123
1215