Biologi, 2017

Biologi, 2017

  • Svar 335 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö335 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 333 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 14 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 327 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 39 sekunder)
Kompetens 324 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 6 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
240
3133
432
510
60
70
813
913
1030
1142
1211