Handarbete / slöjd, 2019

Handarbete / slöjd, 2019

  • Svar 210 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö209 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 207 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 0 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 205 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 32 sekunder)
Kompetens 202 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 5 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
15
29
316
438
532
60
70
84
96
1015
1172
1213