Livsåskådningskunskap, 2017

Livsåskådningskunskap, 2017

  • Svar 158 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö158 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 157 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 10 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 153 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 54 sekunder)
Kompetens 153 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 12 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
220
349
414
53
60
70
88
94
1020
1131
123