Historia, 2013

Historia, 2013

  • Svar 178 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Allmän utbildning 5540 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)10 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 42 sekunder)
Digital verksamhetskultur166 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 37 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)11 st.(Genomsnittlig svarstid 14 minuter 32 sekunder)
Utrustning och programvaror163 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 50 sekunder)
IKT-kunnande157 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 22 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
25
312
421
519
60
70
816
934
1025
1125
1214