Religion, 2017

Religion, 2017

  • Svar 258 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Allmän utbildning 11760 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö257 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 255 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 13 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 250 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 22 sekunder)
Kompetens 245 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
111
232
395
421
58
60
70
811
97
1029
1140
124