Modersmål, 2013

Modersmål, 2013

  • Svar 314 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6031 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)16 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 45 sekunder)
Digital verksamhetskultur295 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 21 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)16 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 14 sekunder)
Utrustning och programvaror285 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 4 sekunder)
IKT-kunnande286 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 1 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
18
28
323
434
541
62
70
820
965
1044
1141
1228