Engelska, 2017

Engelska, 2017

  • Svar 907 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö907 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 10 sekunder)
Verksamhetskultur 902 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 21 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 883 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 57 sekunder)
Kompetens 869 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
136
2140
3332
494
518
61
70
824
942
1071
11130
1219