Engelska, 2021

Engelska, 2021

  • Svar 287 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö286 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 276 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 271 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 12 sekunder)
Kompetens 268 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 30 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
123
216
333
447
51
60
70
84
93
1019
11141
120