Geografi , 2017

Geografi , 2017

  • Svar 316 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö316 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 315 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 13 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 311 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 33 sekunder)
Kompetens 307 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 4 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
18
240
3126
428
59
60
70
812
912
1030
1138
1213