Religion, 2013

Religion, 2013

  • Svar 115 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Allmän utbildning 5540 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)8 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 12 sekunder)
Digital verksamhetskultur107 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 23 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)8 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 32 sekunder)
Utrustning och programvaror101 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 27 sekunder)
IKT-kunnande96 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 19 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
24
39
411
518
60
70
86
929
1011
1116
127