Huslig ekonomi, 2021

Huslig ekonomi, 2021

  • Svar 92 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö92 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 90 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 31 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 87 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 8 sekunder)
Kompetens 83 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 45 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
28
313
415
51
60
70
82
93
103
1143
120