Handarbete / slöjd, 2021

Handarbete / slöjd, 2021

  • Svar 121 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö120 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 6 sekunder)
Verksamhetskultur 120 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 7 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 112 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 12 sekunder)
Kompetens 108 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 24 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
18
27
312
413
50
60
70
81
93
104
1173
120