Musik, 2018

Musik, 2018

  • Svar 132 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö131 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 130 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 53 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 129 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 28 sekunder)
Kompetens 129 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 58 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
213
351
412
57
60
70
87
918
1012
114
122