Geografi , 2021

Geografi , 2021

  • Svar 112 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö112 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 112 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 46 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 108 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 45 sekunder)
Kompetens 102 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 34 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
27
315
414
52
60
70
83
92
105
1160
120