Biologi, 2013

Biologi, 2013

  • Svar 200 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Allmän utbildning 5540 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)7 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 20 sekunder)
Digital verksamhetskultur191 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 10 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)6 st.(Genomsnittlig svarstid 15 minuter 51 sekunder)
Utrustning och programvaror185 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 9 sekunder)
IKT-kunnande189 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 18 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
25
39
424
525
60
70
815
944
1031
1126
1217