Handarbete / slöjd, 2018

Handarbete / slöjd, 2018

  • Svar 263 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö261 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 10 sekunder)
Verksamhetskultur 259 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 12 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 252 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 25 sekunder)
Kompetens 248 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 11 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
112
250
3106
422
511
60
70
811
937
1011
113
120