Bildkonst, 2021

Bildkonst, 2021

  • Svar 67 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö66 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 66 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 45 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 65 st.(Genomsnittlig svarstid 10 minuter 15 sekunder)
Kompetens 61 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 10 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
23
310
47
50
60
70
81
92
102
1138
120