Svenska , 2017

Svenska , 2017

  • Svar 652 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 31.12.2017
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 11934 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö652 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 649 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 631 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 54 sekunder)
Kompetens 619 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 53 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
121
290
3252
473
514
60
70
825
920
1063
1184
1210