Engelska, 2018

Engelska, 2018

  • Svar 733 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö728 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 723 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 37 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 714 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 30 sekunder)
Kompetens 710 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 40 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
143
2132
3261
478
528
60
70
840
984
1042
1122
123