Biologi, 2021

Biologi, 2021

  • Svar 128 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
    • » Allmän utbildning 3862 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö128 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 127 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 48 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 122 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 34 sekunder)
Kompetens 116 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 35 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
15
28
314
419
52
60
70
83
94
106
1167
120