Finska som andraspråk, 2018

Finska som andraspråk, 2018

  • Svar 213 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö210 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 208 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 31 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 208 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 31 sekunder)
Kompetens 209 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 59 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
115
230
3103
429
56
60
70
88
915
104
113
120