Matematik, 2018

Matematik, 2018

  • Svar 777 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö766 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder)
Verksamhetskultur 760 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 43 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 744 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 47 sekunder)
Kompetens 735 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 0 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
134
2140
3272
482
546
63
70
850
975
1051
1123
121