Matematik, 2022

Matematik, 2022

  • Svar 154 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2022 - 31.12.2022
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 1652 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö154 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 51 sekunder)
Verksamhetskultur 151 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 149 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 51 sekunder)
Kompetens 147 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 41 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
10
20
35
442
518
60
70
80
90
104
1152
1233