Bildkonst, 2018

Bildkonst, 2018

  • Svar 140 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 9609 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö139 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 12 sekunder)
Verksamhetskultur 135 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 8 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 133 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 14 sekunder)
Kompetens 131 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 46 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
17
216
356
419
55
60
70
812
912
107
115
121