Huslig ekonomi, 2018

Huslig ekonomi, 2018

  • Svar 201 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö199 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 7 sekunder)
Verksamhetskultur 199 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 52 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 194 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 4 sekunder)
Kompetens 192 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 58 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
18
232
379
425
56
60
70
810
922
1015
114
120