Livsåskådningskunskap, 2019

Livsåskådningskunskap, 2019

  • Svar 113 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö113 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 56 sekunder)
Verksamhetskultur 112 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 109 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 58 sekunder)
Kompetens 103 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 35 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
11
26
37
417
510
60
70
82
96
106
1149
129