Huslig ekonomi, 2013

Huslig ekonomi, 2013

  • Svar 119 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6031 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Kartläggning av kunnande (gammal version)2 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 42 sekunder)
Digital verksamhetskultur115 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 20 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)2 st.(Genomsnittlig svarstid 14 minuter 28 sekunder)
Utrustning och programvaror108 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 43 sekunder)
IKT-kunnande107 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 53 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Rapporter enligt delområde

Digital verksamhetskulturSamla svaren för bedömning av IKT-färdighetsnivåer
Utrustning och programUtrustning och program som lärare använder
IKT-kunnandeLärarnas kompetensnivå och intresse för utbildningar

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
11
21
36
418
518
60
70
87
917
1019
1123
129