Hälsokunskap, 2018

Hälsokunskap, 2018

  • Svar 328 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
    • » Allmän utbildning 9174 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö326 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 325 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 35 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 318 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 17 sekunder)
Kompetens 315 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 58 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
110
249
3116
441
515
60
70
824
947
1020
116
120