Historia, 2019

Historia, 2019

  • Svar 226 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2019 - 31.12.2019
    • » Allmän utbildning 7788 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö226 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 56 sekunder)
Verksamhetskultur 221 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 21 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 221 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 40 sekunder)
Kompetens 213 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 26 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
219
332
430
521
60
70
85
99
1023
1166
1215